Michel Fortman (VvAA) bij Mondzorgpraktijk Anno Nu 2023: ‘Creëer bij ziekteverzuim verbinding en laat zien: we zijn er nog voor je’

Michel Fortman (VvAA) bij Mondzorgpraktijk Anno Nu 2023: ‘Creëer bij ziekteverzuim verbinding en laat zien: we zijn er nog voor je’

Wat kun je het beste doen als een medewerker ziek is? Hoe kun je ziekteverzuim voorkomen? Michel Fortman, adviseur risico- en verzuimbeleid bij VvAA, neemt praktijkhouders mee in alle aspecten van ziekteverzuim. ‘Zet in op preventie en een goede communicatie met de werknemer’, adviseert hij. Tijdens Mondzorgpraktijk Anno Nu 2023 op 9 december in Utrecht verzorgt Michel Fortman een parallelsessie over ziekteverzuim.

Het hoge niveau van ziekteverzuim in de zorgsector is een fenomeen dat ook tandartsen treft. Dit probleem wordt versterkt doordat psychische klachten steeds vaker voorkomen, constateert Michel Fortman. ‘Dat komt door een combinatie van factoren. Er is sprake van een hoge werkdruk en een krapte op de arbeidsmarkt. De uitstroom is behoorlijk en op een vacature reageert een gering aantal sollicitanten, als ze al reageren. Ook covid heeft een rol gespeeld: er is een groep mensen met long-covid-klachten die lange tijd verzuimen. Het is lastig te voorspellen wanneer zij het werk weer volledig kunnen hervatten.’

Werkbelasting bespreken

Om ziekteverzuim doeltreffend aan te pakken, is het van belang om de verschillende fasen van het verzuim te begrijpen. Fortman onderscheidt de periode voor, tijdens en na het verzuim. ‘Het is vanuit het oogpunt van preventie belangrijk dat medewerkers open kunnen praten over hun werkbelasting. Durven medewerkers aan te geven dat zij hun werk niet meer goed aankunnen? Ga bij jezelf na of er in je praktijk sprake is van een veilige werkomgeving. Bespreek het in het team en bekijk of de werkbelasting bij elke medewerker overeenkomt met zijn of haar draagkracht. Zorg voor een goede verdeling, steek bijtijds de thermometer in je praktijk. Dat is geen ‘rocket science’. Zorg dat je niet op afstand komt te staan van de dagelijkse praktijkvoering.’

Disbalans belasting

Signalen oppakken

Cruciaal bij het voorkomen van langdurig ziekteverzuim is het oppikken van signalen, is de ervaring van Fortman. ‘Als je goed let op de signalen van de medewerkers, kun je langdurig verzuim soms voorkomen. Heb je geen oog voor de signalen, dan kun je daar ook niet op acteren’, stelt Fortman. ‘Het gaat om zaken als frequent ziekmelden, te laat op het werk komen, een cynische houding, met negatieve punten of problemen komen in plaats van met oplossingen of bijvoorbeeld slecht slapen. Probeer je bewust te zijn van dergelijke signalen en zorg voor een goede communicatie.’

Creëer binding

Uit onderzoek blijkt dat het essentieel is om tijdens het verzuim geregeld contact te hebben met de werknemer die ziek thuis zit. ‘Verlies je de binding met de medewerker, dan kan het herstel langer duren’, betoogt Fortman. ‘Plan daarom regelmatig een belmoment in. Je mag niet naar medische zaken vragen, maar wel naar hoe het gaat met iemand. Creëer binding en laat zien: we zijn er nog voor je. Je kunt de medewerker dan ook informeren over praktijkzaken. Het zorgt voor een lagere drempel om weer aan de slag te gaan.’

Wettelijke stappen

Tijdens de sessie zal Fortman deelnemers meenemen in de Wet verbetering poortwachter die van belang is tijdens de fase tijdens het verzuim. ‘Er is een aantal wettelijke stappen die je moet zetten en daar zie ik het nog wel eens mis gaan. De werkgever komt te laat met een plan van aanpak of heeft te weinig contact met de werknemer en de bedrijfsarts. Of het re-integratietraject is onvoldoende. Als een werkgever steken laat vallen in deze stappen, kan hij een loonsanctie door het UWV opgelegd krijgen. Laat je daarom goed adviseren in en over dit soort trajecten, dat betaalt zich uit.’

Na het verzuim is het van cruciaal belang dat tandartsen zich ervan verzekeren dat de medewerker volledig hersteld is alvorens weer aan het werk te gaan. ‘Iemand die 70 procent van zijn werk aankan, is nog niet volledig hersteld. Kan hij of zij het tempo, de inzetbaarheid en de kwaliteit leveren van voor de ziekte? Wees hierin strikt en maak geen halve afspraken met een medewerker. Dat risico moet je zien te vermijden. Als iemand zich weer ziekmeldt na 28 dagen hersteld te zijn, gaat immers de periode van 104 weken salaris doorbetalen weer opnieuw in. Dat kan er financieel behoorlijk inhakken.’

Parallelsessie: Focus op verzuim!

Mede door hoge werk- en regeldruk en krapte op de arbeidsmarkt is het ziekteverzuim hoog in de zorg. Als werkgever kunt u lang niet alles voorkomen. Maar aan welke knoppen kunt uwél draaien, en hoe pakt u dat dan aan? Welke verplichtingen gelden er als u met een zieke werknemer te maken krijgt en wie helpt u daarbij? Via actieve interactie en op heel praktische wijze neemt Michel Fortman u mee tijdens de parallelsessie 'Focus op verzuim!' Lees meer: Programma Mondzorgpraktijk Anno Nu 2023.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven