De Omdenkshow – Spectaculaire keynote bij Mondzorgpraktijk Anno Nu op 9 december

De Omdenkshow – Spectaculaire keynote bij Mondzorgpraktijk Anno Nu op 9 december

Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als ruwe energie, als een frustratie die zijn vorm nog niet gevonden heeft. De Omdenkshow laat je op indringende en onontkoombare manier de voordelen zien van Omdenken: innovatie, creativiteit en inspiratie. De makers omschrijven de show zelf als ‘de ultieme mix van theater, cabaret en voordracht’.

Omdenken, een term die in de afgelopen jaren gestaag aan populariteit heeft gewonnen, vertegenwoordigt een verfrissende benadering van problemen en uitdagingen. Berthold Gunster, de grondlegger van Omdenken, heeft met zijn innovatieve gedachtegoed een beweging op gang gebracht die ons leert de wereld om ons heen op een totaal nieuwe manier te bekijken. De principes van Omdenken en de impact van Berthold Gunster hebben grote invloed op het denken en handelen van individuen en organisaties.

Problemen als inspiratiebron

Omdenken is in wezen een denk- en handelswijze waarbij we problemen niet langer beschouwen als obstakels die overwonnen moeten worden, maar als bron van inspiratie en creativiteit. De kern van Omdenken is het vermogen om naar de werkelijkheid te kijken zoals die is, zonder oordeel, en te onderzoeken wat we daarmee zouden kunnen doen. Door frustraties en uitdagingen zoals die zich voordoen, te omarmen en ze te transformeren in kansen voor groei en ontwikkeling. Met andere woorden: Omdenken verschuift de focus van ‘Wat is het probleem?’ naar ‘Hoe kunnen we dit probleem ombuigen tot iets positiefs?’

Weg van het negativisme

Een cruciaal aspect van Omdenken is het idee dat problemen en obstakels eigenlijk een vorm van energie zijn, wachtend om op de juiste manier geleid te worden. Het is als een onaangeraakte bron van potentieel, klaar om ontdekt te worden. In plaats van deze energie te onderdrukken of te vermijden, moedigt Omdenken ons aan om deze energie aan te grijpen en te kanaliseren in nieuwe en productieve richtingen. Dit vereist een verschuiving in ons denken: weg van het negativisme en richting de mogelijkheden die inherent zijn aan elk probleem.

Ervaar omdenken in de praktijk

De Omdenkshow, een manifestatie van dit gedachtegoed, biedt een krachtige en onontkoombare demonstratie van de voordelen van Omdenken. Door middel van humor, verhalen en interactie kun je

tijdens de show ervaren hoe Omdenken in de praktijk werkt. Het toont aan dat het mogelijk is om zelfs schijnbaar onoplosbare problemen te transformeren tot bronnen van vernieuwing en inspiratie.

Levensfilosofie raakt een gevoelig snaar

Het succes van Omdenken en Berthold Gunster is niet gering. Met meer dan 750.000 deelnemers die inmiddels een programma van Omdenken hebben beleefd, raakt dit gedachtegoed een gevoelige snaar bij mensen over de hele wereld. Gunster heeft zijn ideeën niet alleen verspreid via de Omdenkshow, maar ook door middel van zijn publicaties. Hij schreef twaalf boeken over zijn filosofie: praktische gidsen voor individuen en organisaties die streven naar positieve transformatie. Zijn vermogen om complexe concepten op een toegankelijke manier te presenteren, heeft bijgedragen aan de verspreiding van Omdenken als een levensfilosofie.

Voor persoonlijke groei, innovatie en veerkracht

Omdenken is niet alleen relevant voor persoonlijke groei, maar ook voor organisaties die streven naar innovatie en veerkracht. In een wereld die voortdurend verandert en waarin uitdagingen onvermijdelijk zijn, is het een waardevol instrument om problemen te benaderen op een manier die leidt tot creativiteit en succes. Omdenken verdeelt de wereld niet langer in problemen en oplossingen, maar in uitdagingen en mogelijkheden. Kortom, het Omdenken van Berthold Gunster vertegenwoordigt een revolutie in de manier waarop we problemen benaderen. Het leert ons dat elk obstakel, hoe groot of schijnbaar onoverkomelijk ook, in feite een kans is om onze denkwijze te herzien en onze veerkracht te versterken.

De Omdenkshow – Spectaculaire keynote bij Mondzorgpraktijk Anno Nu op 9 december

De veranderingen in de wereld gaan zo snel, dat we voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe problemen. Wat is onze valkuil? Dat we deze nieuwe problemen met bestaande manieren van denken proberen op te lossen. Meestal wordt het er daardoor alleen maar erger op. 'Vastdenken' noemen wij dat: een 'oplossing' die van een probleem een ramp maakt.

De Omdenkshow is een inspirerende en humoristische show, die op indringende en onontkoombare manier het verschil tussen de manier van kijken en denken duidelijk maakt. De show laat u onweerlegbaar zien wat de voordelen zijn van omdenken: innovatie, creativiteit en inspiratie. De ultieme mix van training, cabaret en een lezing met interactieve elementen om uw team of organisatie op een andere manier naar problemen te laten kijken.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven