Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maken wij (Mondzorgpraktijk Anno Nu, een evenement van KNMT, VvAA Groep B.V en MedischOndernemen B.V.) u op het volgende attent met betrekking tot de website www.mondzorgpraktijkannonu.nl:

Met uitzondering van sommige (hyper)links zijn de website en alle onderdelen ervan eigendom van MedischOndernemen B.V. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MedischOndernemen.

De informatie op deze website is door KNMT, VvAA Groep B.V en MedischOndernemen B.V. met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. MedischOndernemen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel MedischOndernemen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van MedischOndernemen. Deze websites zijn geen eigendom van MedischOndernemen en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van MedischOndernemen. Hoewel MedischOndernemen uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door MedischOndernemen worden onderhouden, wordt afgewezen.

MedischOndernemen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven