Alrik Meesen: ‘Praktijkhouders krijgen kwetsbare ouderen moeilijk in beeld’

Alrik Meesen: ‘Praktijkhouders krijgen kwetsbare ouderen moeilijk in beeld’

Het aantal kwetsbare ouderen blijft stijgen en deze doelgroep is na corona alleen maar moeilijker te bereiken. KNMT heeft samen met NVM-Mondhygiënisten, de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en CC Zorgadviseurs een landelijke campagne opgestart over mondzorg aan kwetsbare ouderen. Alrik Meesen, senior beleidsadviseur ‘bijzondere zorggroepen’ bij KNMT, gaat tijdens Mondzorgpraktijk Anno Nu (10 december 2022) in op de campagne en de zorg aan kwetsbare ouderen.

Wat is uw belangrijkste boodschap voor de lezers van MO in het algemeen en de congresbezoekers in het bijzonder?  

Alrik Meesen: ‘Er zijn steeds meer kwetsbare ouderen in ons land die, vooral tijdens- en na corona, niet altijd goed in beeld zijn. Ze zitten letterlijk achter de voordeur. Voor mondzorgverleners is het niet makkelijk deze groep te bereiken. Toch is deze groep actiever op zoek naar een mondzorgverlener dan we denken. Uit een test afgelopen jaar bleek dat de mondverzorging onder kwetsbare ouderen prioriteit heeft.’  

Wat is uw rol bij dit thema?  

‘Ik ben als senior beleidsadviseur namens KNMT samen met de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten), de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en CC Zorgadviseurs actief bij de stichting De Mond Niet Vergeten! Wij zetten ons gezamenlijk in om aandacht en bewustwording te creëren onder kwetsbare ouderen, mantelzorgers en zorgverleners om de mondverzorging te optimaliseren. Afgelopen jaar hebben we hiervoor een landelijke campagne uitgerold.’ 

Wat is het belang van het thema voor praktijkhouders?  

‘Voor praktijkhouders is het moeilijk om kwetsbare ouderen goed in beeld te hebben. Ze blijven weg bij de praktijk, daarom moet een praktijkhouder zelf actie ondernemen om deze groep op te zoeken. Mantelzorgers kunnen hierin een rol hebben. Zo zijn thuiszorgmedewerkers bijvoorbeeld ook een belangrijke partner om aan te laten haken, omdat zij kwetsbare ouderen het meeste zien in de thuissituatie. Maar hoe ontstaat het contact tussen hen en de mondzorgverlener? Dit werkt het beste via netwerken in de regio.’ 

Hoe gaan ze er in de praktijk mee om in uw beeld?  

‘Door schaalvergroting is de persoonlijke relatie tussen mondzorgverlener en patiënt in het geding gekomen. Software kan helpen om te checken wanneer iemand voor het laatst in de praktijk is geweest. Praktijken benaderen de patiënt wel via mail, brief of telefonisch, maar vaak ontbreekt de tijd om dit adequaat te kunnen doen. Bij fysieke problemen van de patiënt zoeken sommige mondzorgverleners ouderen ook thuis op.’ √

Wat levert deelname aan uw workshop voor de deelnemers praktisch op?  

‘We bieden een vernieuwde website namens De Mond Niet Vergeten!, waar veel informatie op staat, maar ook linkjes naar betreffende brancheorganisaties met informatie die voor de doelgroepen toereikend is. Tevens is het belangrijk te weten dat er veel netwerken in de regio zijn waar kwetsbare ouderen wel in beeld zijn, maar waar mondzorgverleners niet altijd van op de hoogte zijn.’  

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven