Michel Fortman (VvAA) over ziekteverzuim: ‘Sociaal contact met werknemer tijdens verzuim is heel belangrijk’

Michel Fortman (VvAA) over ziekteverzuim: ‘Sociaal contact met werknemer tijdens verzuim is heel belangrijk’

Wat kun je het beste doen als een medewerker ziek is? Hoe kun je ziekteverzuim voorkomen? Michel Fortman, specialist risico- en verzuimmanagement bij VvAA, neemt praktijkhouders mee in alle aspecten van ziekteverzuim. ‘Zet in op preventie en een goede communicatie met de werknemer’, betoogt Fortman. Tijdens Mondzorgpraktijk Anno Nu op 11 december verzorgt hij twee sessies over ziekteverzuim.

Het ziekteverzuim in de zorg is hoog. Ook in de mondzorg neemt het verzuim toe onder meer als gevolg van psychische klachten. ‘Dat komt door een combinatie van factoren. Er is sprake van een hoge werkdruk en een krapte op de arbeidsmarkt. De uitstroom is behoorlijk en op een vacature reageert een gering aantal sollicitanten, als ze al reageren. Ook covid speelt een rol: er is een groep mensen met long-covid-klachten die zich lange tijd ziekmelden. Het is lastig te voorspellen wanneer zij het werk weer volledig kunnen hervatten’, legt Michel Fortman uit.

Werkbelasting bespreken

Fortman onderscheidt een aantal fasen bij ziekteverzuim: voor, tijdens en na het verzuim. ‘Het is vanuit het oogpunt van preventie belangrijk dat medewerkers in de praktijk open kunnen praten over hun werkbelasting. Durven je medewerkers aan te geven dat zij hun werk niet meer goed aankunnen? Ga bij jezelf na of er in je praktijk sprake is van een veilige werkomgeving. Bespreek het in het team en bekijk of de werkbelasting bij elke medewerker overeenkomt met zijn of haar draagkracht.’ Zorg voor een goede verdeling, steek bijtijds de thermometer in je praktijk en dat is geen ‘rocket science’. Zorg juist in deze periode dat je als praktijkhouder niet op afstand komt te staan van de dagelijkse praktijkvoering, adviseert hij.

Signalen oppakken

‘Als je goed op de signalen let van je medewerkers, kun je langdurig verzuim soms voorkomen. Heb je geen oog voor de signalen, dan kun je daar ook niet op acteren’, stelt Fortman. ‘Het gaat bijvoorbeeld om zaken als vaker dan drie keer per jaar ziekmelden, te laat op het werk komen, een negatieve of cynische houding, met negatieve punten of problemen komen in plaats van met oplossingen. Probeer je bewust te zijn van dergelijke signalen en zorg voor een goede communicatie met je personeel.’

Creëer binding

Onderzoek heeft aangetoond dat het heel essentieel is om tijdens het verzuim geregeld contact te hebben met de werknemer die ziek thuis zit. ‘Verlies je de binding met de medewerker, dan kan het herstel langer duren. Plan daarom bijvoorbeeld regelmatig een belmoment in. Je mag niet naar medische zaken vragen, maar wel naar hoe het gaat met iemand. Creëer binding, we zijn er nog voor je. Je kunt de medewerker dan ook informeren over praktijkzaken. Het zorgt voor een lagere drempel om weer aan de slag te gaan.

Wettelijke stappen

Tijdens de sessie zal Fortman deelnemers meenemen in de Wet verbetering poortwachter die van belang is tijdens de fase van het verzuim. ‘Er is een aantal wettelijke stappen die je moet zetten en daar zie ik het nog wel eens mis gaan. De werkgever komt te laat met een plan van aanpak, heeft te weinig contact met de werknemer en de bedrijfsarts. Of het re-integratietraject is onvoldoende. Als een werkgever steken laat vallen in deze stappen, kan hij een loonsanctie door het UWV opgelegd krijgen. Laat je daarom goed adviseren in en over dit soort trajecten, dat betaalt zich uit.’

Na het verzuim is het belangrijk om je als werkgever ervan te vergewissen dat iemand echt volledig is hersteld en zich dus weer beter kan melden. ‘Iemand die 70 procent van zijn werk aankan, is nog niet volledig hersteld. Wees hierin strikt, ga niet lopen te kwakkelen met een medewerker. Dit risico moet je zien te vermijden. Als iemand zich weer ziekmeldt na 28 dagen hersteld te zijn, gaat immers de periode van 104 weken salaris doorbetalen weer opnieuw in. Dat kan er financieel behoorlijk inhakken.’

Meer weten?

Mondzorgpraktijk Anno Nu vindt plaats op 11 december in Utrecht. Op 30 november is er een online voorprogramma met een introductie van de presentaties. Michel Fortman verzorgt op 11 december twee sessies over ziekteverzuim: Hoe werkt ziekteverzuim? Hoe houd je het onder de duim? Kijk voor alle sessies op: www.mondzorgpraktijkannonu.nl

AANMELDEN PROGRAMMA

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven