<span>‘Maak een strategisch plan voor personeelsbeleid’</span>

‘Maak een strategisch plan voor personeelsbeleid’

Wat wil ik met mijn team? Ga daarover ten minste een keer per jaar nadenken, zodat je proactief kunt reageren. Zo haal je meer uit je team. Dat zegt Charlotte van den Wall Bake die tijdens haar sessie bij het online event Mondzorgpraktijk Anno Nu (op 16 december) uitleg geeft over strategisch personeelsbeleid in de praktijk.

‘Bedenk hoe je medewerkers tevreden houdt, of je je team wilt uitbreiden, hoe je nieuwe medewerkers goed inwerkt, hoe je zorgt dat iedereen goed samenwerkt. Kijk ook naar hoe je mensen werft en selecteert. Wat doe je met medewerkers die zich verder willen scholen en ontwikkelen? Als je hebt stilgestaan bij deze vragen, dan kun je proactief reageren op vragen en situaties die zich voordoen. Dat is een stuk prettiger werken dan reactief aan de slag gaan als een situatie zich onverwacht aandient,’ verklaart Charlotte van den Wall Bake.

 
‘Ik merk dat de gemiddelde praktijkhouder te weinig aandacht heeft voor personeelsbeleid. Ze hebben tandheelkunde gestudeerd, en in de opleiding wordt niet stilgestaan bij HR. Sommige praktijkhouders pakken het van nature goed aan, maar velen weten echter onvoldoende hoe ze in personeel kunnen investeren. Terwijl dat heel belangrijk is in deze tijd, nu er veel schaarste is aan medewerkers in de mondzorg, niet alleen tandartsen maar ook mondhygiënisten en assistenten.’
 

‘Creëer duidelijkheid’

Van den Wall Bake geeft een voorbeeld: 'Stel dat een medewerker vraagt of ze een bepaalde opleiding mag doen. Als je hebt nagedacht over je personeelsbeleid, weet je of je daar ruimte voor hebt. Dan kun je de afweging maken of je hierin gaat investeren. Je creëert duidelijkheid. Ik zie wel eens dat tandartsen hun assistenten een opleiding tot preventie-assistent laten volgen, maar dan blijkt later dat ze geen werk als zelfstandig werkend preventie-assistent voor hen hebben. Dat kan leiden tot frustratie, verzuim en of zelfs vertrek van de betreffende medewerker.’
Haar advies is: maak een plan voor je personeelsbeleid. ‘Het hoeft geen state of the art plan te zijn of een omvangrijk document. Een A-viertje met daarop een aantal onderwerpen is prima. Het gaat erom dat je er van tevoren over nadenkt, een koers uit zet.’

 

‘Ga continue dialoog aan met medewerkers’

Van den Wall Bake wijst ook nog op iets anders: ‘Er zijn nog steeds tandartsen die jaarlijks beoordelingsgesprekken houden. Ik weet dat ik hier jarenlang een oproep toe heb gedaan, inmiddels is dat passé. De medewerker van vandaag de dag heeft, zo blijkt uit vele onderzoeken, de behoefte aan een continue dialoog met leidinggevende(n). Meer dan ooit is het van belang om aandacht te geven, zodat een medewerker zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Investeer daarin. Durf ook te vragen naar iemands vertrekintenties. Natuurlijk is dat een enge vraag, maar als je het weet, kun je daarop anticiperen.’
 

‘Je haalt meer uit je team’

Van den Wall Bake is ervan overtuigd dat wanneer praktijkhouders meer oog hebben voor hun personeelsbeleid dit hun team ten goede komt. ‘Ze halen meer uit hun team. Het is daarnaast beter voor de continuïteit en de effectiviteit van de praktijk. Ook daalt het verzuim en het verloop van medewerkers. Ik hoop dat de deelnemers na deze sessie zich bewust zijn van het belang om jaarlijks over het personeelsbeleid na te denken en er ook daadwerkelijk tijd voor vrij te maken.’
 
 
Bij het congres Mondzorgpraktijk Anno Nu - dit jaar online op 12 en 16 december - verzorgt Charlotte van den Wall Bake (op 16 december) een sessie over strategisch personeelsbeleid in de praktijk. 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven