‘Dit zijn de urgente kwesties in het gezondheidsrecht in 2021’

‘Dit zijn de urgente kwesties in het gezondheidsrecht in 2021’

Wat staat mondzorgaanbieders volgend jaar te wachten? Er spelen urgente kwesties zoals de verplichte vermelding van het BIG-nummer, de instelling van een cliëntenraad en het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Gabie Bakker, gezondheidsjurist bij de KNMT, geeft daarover uitleg tijdens haar sessie bij het online event Mondzorgpraktijk Anno Nu (op 16 december).

Vanaf 1 januari zijn mondzorgverleners verplicht hun BIG-nummer op een aantal plaatsen te vermelden, vertelt Gabie Bakker, gezondheidsjurist bij de KNMT.

‘Tot nu toe is dat nog niet verplicht. Mondzorgverleners bepalen nu zelf nog of en waar zij hun BIG-nummer communiceren. Het ministerie van VWS wil dat dit verplicht wordt, zodat patiënten beter weten wat dit nummer inhoudt en wat de BIG-registratie betekent. Het ministerie wil hier meer aandacht voor.’

Gabie Bakker: ‘De bedoeling is dat zorgverleners straks hun BIG-nummer bij het gebruik van hun naam op een website of die van hun werkgever te zetten. Bijvoorbeeld onderaan een e-mail, onder hun handtekening, die ze beroepsmatig versturen. En ze worden verplicht hun BIG-nummer te geven als de patiënt daarom vraagt.’

Vanwege de coronacrisis laat het ministerie weten dat de verplichting in werking treedt op 1 januari 2021, maar zorgverleners hoeven hierop voorlopig geen actie te ondernemen. BIG-geregistreerde zorgverleners krijgen minimaal een half jaar de tijd om de nieuwe verplichting te implementeren. ‘Zodra er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis, wordt bekend gemaakt wanneer dit half jaar ingaat om aan de verplichting te voldoen. Pas daarna start de handhaving. Zo krijgen zorgverleners de tijd om dit goed te regelen’, vervolgt Bakker.

Beperking administratieve lasten

‘In eerste instantie was het voorstel van VWS veel breder: het BIG-nummer moest ook zichtbaar zijn in de wachtkamer en op facturen. In de consultatieronde heeft de KNMT aangegeven dat zij het doel van het verplicht melden van het BIG-nummer onderschrijft, maar dat zij vindt dat het niet mag leiden tot onnodige administratieve lasten voor de mondzorgverleners. Het ministerie heeft begrip voor dit bezwaar en daarop het voorstel aangepast. Daar zijn we blij om’, aldus Bakker.

Verplichte cliëntenraad grote praktijken

Ook de verplichte cliëntenraad voor grote praktijken, komt in de sessie van Gabie Bakker aan bod. Praktijken met meer dan 25 personen die structureel zorg verlenen zijn verplicht een cliëntenraad in te stellen. ‘Dus een stoelassistent die de tandarts ondersteunt, telt mee, net als de zzp’er, maar niet de baliemedewerker die enkel administratief werk doet’, legt Bakker uit.

‘De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) trad op 1 juli dit jaar in werking. Vanwege de coronacrisis heeft de inspectie IGJ laten weten de handhaving tot nader order  op te schorten. Ook als de coronacrisis onder controle is, verwacht de IGJ niet direct dat alle zorgaanbieders die dit eerder niet hoefden, direct een cliëntenraad hebben ingericht. De inspectie verwacht wel dat zorgaanbieders zich zullen inzetten om aan de wet te gaan voldoen. Vanaf dat moment zal de IGJ hierop gaan toezien.’

Stappenplan cliëntenraad

Hoeveel praktijken binnen de mondzorg precies onder deze verplichting vallen, is lastig te zeggen, aldus Bakker. ‘Bij de opzet van een cliëntenraad komt heel wat kijken. Daarom heeft de KNMT samen met andere eerstelijnsorganisaties een aantal modeldocumenten gemaakt om de praktijkhouders te helpen en te ontzorgen.’

‘Het gaat om een stappenplan om een cliëntenraad op te richten, een model medezeggenschapsregeling met toelichting en een voorbeeld huishoudelijk reglement . Binnenkort verschijnt een handreiking voor het budget van een cliëntenraad. We weten dat een aantal praktijken al aan de slag gegaan is met het instellen van een cliëntenraad. Maar het is goed om te weten dat er voorlopig nog niet op gehandhaafd wordt.’

Toezicht IGJ

Hoe ziet het toezicht van de IGJ er het komend jaar uit? Waar spitst het toezicht zich op? Ieder jaar maakt de inspectie medio december haar plannen bekend over het toezicht van het jaar daarop en verschijnt er een terugblik op het afgelopen jaar. ‘Tijdens de sessie zal ik er wel bij stil staan. De vraag is onder andere: welke rol speelt de coronacrisis in het toezicht? Neemt de IGJ de gevolgen daarvan voor de zorg en zorgverleners mee in 2021?’

Links: KNMT,  Stappenplan oprichting cliëntenraad  en  Deze 4 tools helpen jou bij het opzetten van een cliëntenraad

Tijdens congres Mondzorgpraktijk Anno Nu - dit jaar online op 12 en 16 december - verzorgt Gabie Bakker (op 16 december) een sessie over  het gezondheidsrecht in 2021

Aanmelden Programma 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven