<span>Grip op gezondheidsrecht</span>

Grip op gezondheidsrecht

Een op de vijf tandartsen is goed op de hoogte van het gezondheidsrecht, zo blijkt uit recent VvAA-onderzoek. Bijna driekwart van hen geeft dan ook aan behoefte te hebben aan toegankelijke informatie over dit onderwerp*. Grip op de zorgwetgeving is van belang bij het leveren van kwaliteit binnen de wettelijke kaders en problemen te voorkomen. Maar wat is gezondheidsrecht of zorgwetgeving nu eigenlijk? 

Wat hoort erbij, wat niet? Is dat vastomlijnd? En: hoe vertaal je het gericht naar je eigen praktijksituatie? In deze sessie krijgt u in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste wetgeving. Allereerst naar de algemene wetgeving, niet uitsluitend voor zorgverleners opgesteld, maar soms krijgt u er wel mee te maken in uw beroepsuitoefening. Vervolgens kijken we naar de stelselwetten, daarin worden de financiering van de zorg en de aanspraken van de patiënt geregeld. Tot slot zoomen we in op de specifieke wetgeving voor de gezondheidszorg, zoals de Wet BIG, Wgbo en Wkkgz. Maar ook een praktische doorvertaling van de belangrijkste aspecten naar de praktijk.

AANMELDEN  PROGRAMMA 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven